изопачен

изопачен
прил. - преиначен, извъртян, изменен, изкривен, неверен, изкълчен, превратен, извратен, променен, видоизменен, окарикатурен
прил. - подправен, фалшифициран, опорочен, нечист, пълен с грешки
прил. - преувеличен, силно повлияй
прил. - недостоверен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • анаморфичен — (грч апа, morphe облик) искривен, со изопачен облик …   Macedonian dictionary

  • вициозен — (лат. vitiosus) 1. погрешен 2. изопачен, порочен 3. фаличен …   Macedonian dictionary

  • дегенериран — (лат. degenerare) 1. влошен, што се наоѓа во состојба на опаѓање 2. изроден, изопачен …   Macedonian dictionary

  • манијакален — (грч. mania бес, лудило) што се засновува врз манија изопачен, занесен, лудачки …   Macedonian dictionary

  • перверзен — (лат. perversio) изопачен, расипан, неприроден (во сексуален поглед) …   Macedonian dictionary

  • первертит — (лат. perversio) полово изопачен човек …   Macedonian dictionary

  • извратен — прил. перверзен, неестествен, ненормален, патологичен, порочен, корумпиран, изпортен, покварен, скверен прил. преиначен, изопачен, изкълчен, изменен прил. развален, изроден …   Български синонимен речник

  • извъртян — гл. извит, обърнат, изкривен, разкривен, превит, прегънат гл. преиначен, изменен, видоизменен, изопачен, изкълчен …   Български синонимен речник

  • изкълчен — прил. навехнат прил. крив, изкривен, разкривен, извъртян прил. преиначен, изменен, изопачен прил. разместен, несвързан, непоследователен, нелогичен …   Български синонимен речник

  • изменен — гл. променен, видоизменен, преобразен, взел друг вид, трансформиран, претърпял промяна гл. обезобразен, обезформен, деформиран, изкривен, изопачен, преиначен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”